A good man is a good watch. The most expensive watches swiss rolex always has the advantages of simple design, white dial above a circle of Rome digital, second, minute, hour, Black Leather Watchband, accurate, dozens of years as one day, like we should love the man, never to replica watches uk love my woman down to wait. If there is no such man, it is better to buy yourself a good watch, no man, at least not mistaken for a good man's time. Some of the oldest brands because of their exquisite workmanship, materials, unique style, is an artist and watch replica watches technician to complete cooperation.

ANGAŽIRATI SE KULTUROM; NAJLJEPŠA BORBA

By: Edina Brkić
Mar 14 2017

Prevela sa francuskog, pisala i priredila: Edina Brkić

Povodom održavanja II. Edicije “Sarajevo sur Seine” u Parizu, od 17-19 marta 2017, Benjamin Abtan, predsjednik organizacije EGAM (europski antirasistički pokret) se javno oglasio:

Za sve demokratske snage, situacija u Francuskoj izaziva mnogo zabrinutosti, ekstremna desnica je nadomak vlasti, islamizam nastavlja ofanzivu i prijeti novim atentatima, rasizam, antisemitizam i nacionalizam čine atmosferu zagušljivom. Brojni su oni koji, zbog onoga što jesu ili onoga što rade, žive u strahu ili pod zaštitom mitraljeza.

Šta učiniti u situaciji u kojoj nacoinalizam postaje neizbježan i njegova pobjeda sve izvjesnija ?

Šta učiniti protiv već prisutnog nasilja, a naročito onog koji se najavljuje?

Šta učiniti, kada “izbjeći katastrofu”, predstavlja jedinu perspektivu nade.

Sva ova pitanja koja sebi postavljamo danas su zapravo odjek borbe Sarajlija tokom opsade ‘92-‘95. Okrenimo se njima i slušajmo njihove odgovore iz toga vremena i danas.

U ratu je naravno, postojala vojna borba. U Sarajevu, brutalno napadnutom, okruženom i napuštenom od svijeta, postojala je civilna rezistencija, a srce te rezistencije je bila kultura.

Natječajem za “Mis Sarajevo” 1993, koncertom Iron Maiden 1994 ili prvim “Sarajevo Film Festival” 1995, pokušalo se sačuvati nešto od kosmopolitskog i humanog Sarajeva, kakvo je bilo prije rata, braniti od opresije i pronaći novi identitet grada, u nadi da će rat prestati.

Od tada, Sarajevo Film Festival postaje festival internacionalnog renomea i počinje razvijati militantni aktivizam. Svake godine, YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS okuplja više desetina mladih ljudi iz svih zemalja regije, oko selekcije dokumentarnih filmova koji su posvećeni ljudskim pravima. Na taj način se upoznaju, kultiviraju i kreiraju zajedničku budućnost oni, čiji su se roditelji borili u ratu na različitim stranama.

Ono što predlaže II. Edicija “Sarajevo na Seni” je projekcija dokumentarnih filmova, koji tretiraju ljudska prava, debate sa rediteljima tih filmova i aktivistima, koji dolaze iz cijele Europe, čime se praktično primjenjuje posvećivanje pažnje “onom drugom”, rezistira kulturom i elaboriraju projekti nade.

Oživimo internacionalizam u ovom indiferentnom svijetu, dajmo smisao demokracije Europi kojoj prijeti nacionalizam !

Za generacije koje nas slijede, kao i za one koji još nisu imali tu mogućnost:

“Angažirati se kulturom je najljepša borba.“

.


Edina Brkić

Edina Brkić, komercijalni kadar, rođena 22. januara 1964. godine u Odžaku. Osnovnu školu pohađala u rodnom gradu, opću gimnaziju u Modriči, a studij agronomije u Sarajevu, gdje je zatiče rat. 1994. godine odlazi u Francusku, gdje se povremeno uključuje u društveno-politički i humanitarni rad u nevladinom sektoru, kao i u aktualan angažman na promidžbi bosansko-hercegovačke historije, kulture i genocida, u organizaciji Solidarité Bosnie Internacionale sa Ivar Petterson.

 

.