A good man is a good watch. The most expensive watches swiss rolex always has the advantages of simple design, white dial above a circle of Rome digital, second, minute, hour, Black Leather Watchband, accurate, dozens of years as one day, like we should love the man, never to replica watches uk love my woman down to wait. If there is no such man, it is better to buy yourself a good watch, no man, at least not mistaken for a good man's time. Some of the oldest brands because of their exquisite workmanship, materials, unique style, is an artist and watch replica watches technician to complete cooperation.

Edina Brkić

Edina Brkić, komercijalni kadar, rođena 22. januara 1964. godine u Odžaku. Osnovnu školu pohađala u rodnom gradu, opću gimnaziju u Modriči, a studij agronomije u Sarajevu, gdje je zatiče rat. 1994. godine odlazi u Francusku, gdje se povremeno uključuje u društveno-politički i humanitarni rad u nevladinom sektoru, kao i u aktualan angažman na promidžbi bosansko-hercegovačke historije, kulture i genocida, u organizaciji Solidarité Bosnie Internacionale sa Ivar Petterson.

 

author posts

1920, 1930... ZABORAVLJENA PROŠLOST

May 13 2017
REVOLUCIONARNI BEOGRADSKI UNIVERZITET (Piše: Edina Brkić)

MIRJANA KARANOVIĆ ZA « PEŠČANIK”

Apr 13 2017
Naš posao je da uzaludno ponavljamo očigledne istine. To su istine o raznim, užasnim događajima koji nisu smeli da se dogode. Slobodan Milošević nije morao da dođe na vlast. Jugoslavija nije morala da se raspadne u četiri rata. Genocid u Srebrenici je morao da ostane nezamisliv. Beograd je mogao da bude samo grad BITEF-a i FEST-a. Zoran Đinđić je trebalo da ostane u Nemačkoj, nosi naočare i predaje filozofiju nervirajući Habermasa.

ANGAŽIRATI SE KULTUROM; NAJLJEPŠA BORBA

Mar 14 2017
Prevela sa francuskog, pisala i priredila: Edina Brkić

BEATE KARSFELD – SIMBOL BORBE ZA PRAVDU

Mar 8 2017
Beate Karlsfeld je simbol jedne neiscrpne energije, predanog rada i visokih moralnih vrijednosti. Cilj joj je bio uvijek isti; borba za pravdu kojom je željela odati omaž žrtvama i iskupiti svoju domovinu.

BOSNA;ČETVRTINA VIJEKA GORČINE DOSTA!

Mar 7 2017
Piše: Zehra Sikias (bh info.fr) Prevela sa francuskog i priredila: Edina Brkić

NEPREKIDNOST HAOSA...

Feb 6 2017
(F. Pereira) Prevela sa francuskog i priredila: Edina Brkić